Hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn của Thanh tra Bộ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 27/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 765/CĐTNĐ-PCTTr về việc thông báo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời vướng mắc, kiến nghị tại Hội nghị tập huấn của Thanh tra Bộ.

Chi tiết Thông báo: Xem và tải

Quay lại