Thông báo luồng tháng 4 khu vực miền Bắc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 09/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số: 855/CĐTNĐ về việc thông báo luồng thường xuyên đường thủy nội địa quốc gia tháng 04/2017.

Chi tiết Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại