Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công điện số 2232/CĐ-CĐTNĐ ngày 19/10/2020 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại miền Trung
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2020, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ban hành Công điện số 2232/CĐ-CĐTNĐ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại miền Trung. Toàn văn nội dung Công điện tại đường dẫn dưới đây: 

/documents/10184/81288/cong-dien-so-2232-ve-tang-cuong-chong-thien-tai-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-mien-trung-pdf

Phòng Vận tải & An toàn giao thông

Quay lại