Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công văn số 2136/CĐTNĐ-VT-ATGT của Cục ĐTNĐVN về tăng cường công tác ứng phó mưa, lũ khu vực miền Trung
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã  ban hành Công văn số 2136/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc tăng cường công tác ứng phó với mưa, lũ khu vực miền Trung. Nội dung Công văn tại đường dẫn dưới đây:

/documents/10184/80635/van-ban-tang-cuong-ung-pho-mua-lu-mien-trung-pdf

Quay lại