Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục trưởng Bùi Thiên Thu thăm và làm việc tại một số Đại diện Cảng vụ khu vực phía Bắc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của Bộ Giao thông vận tải,  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang tiếp tục quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, Cục đã xây dựng và trình Bộ Giao thông vận tải các văn bản về tổ chức bộ máy như Thông tư phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa; Phương án thí điểm giao Cảng vụ ĐTNĐ quản lý luồng, tuyến. Để nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngày 26/11/2022, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã tới thăm và làm việc với một số Đại diện Cảng vụ khu vực phía Bắc. Tham gia Đoàn Công tác có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cục và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

Tại buổi làm việc với các Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, các đồng chí Trưởng Đại diện và Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, tháo gỡ.

Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã đánh giá những đặc thù trong mô hình quản lý của lĩnh vực đường thủy nội địa là phải bám địa bàn, từ đó hình thành các cấp như cảng vụ khu vực, đại diện cảng vụ, tổ cảng vụ để thực hiện công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện, đời sống và động viên các cán bộ, cảng vụ viên, người lao động phát huy truyền thống, tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động giao thông vận tải thủy nội địa. Đồng thời, Cục trưởng cũng yêu cầu Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II chủ động, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị các phương án về nhân sự, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi các Đề án của Cục ĐTNĐ Việt Nam được Bộ GTVT chấp thuận triển khai.

Trong chuyến công tác, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã đến thăm và kiểm tra một số cảng, bến như Cảng Ninh Phúc, Cảng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Cảng Công ty Xi măng Bút Sơn.

Văn phòng Cục

 

Quay lại