Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cuộc họp trực tuyến triển khai công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 08/7/2021, tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 08/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành giao Giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Văn Quang Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo các phòng: Vận tải – An toàn giao thông, Pháp chế - Thanh tra, Văn phòng Cục và Lãnh đạo các Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa (tham dự tại các đầu cầu trực tuyến).

Một số hình ảnh cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của phòng Vận tải – An toàn giao thông và các đơn vị về diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Trưởng Bùi Thiên Thu yêu cầu các Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong ngành đường thủy nội địa, như sau:

1. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải là "kiểm soát chặt chẽ người điều khiển phương tiện vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động vận tải hàng hóa, không gây ách tắc phương tiện vận tải hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể trong điều kiện có dịch bệnh".

2. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và các cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa, đặc biệt đối với các phương tiện đi/đến các vùng đang có dịch; kịp thời động viên, khen thưởng các điển hình tốt.

3. Yêu cầu thuyền viên phương tiện thủy nội địa thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi phương tiện hoạt động.

4. Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp vận tải, cảng, bến thủy nội địa chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và ký cam kết việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình quản lý.

5. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, yêu cầu người đến làm việc thực hiện khai báo y tế bằng QR Code theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Các Chi cục Đường thủy nội địa phải có giải pháp, phương án linh hoạt  để nghiệm thu công tác bảo trì đường thủy nội địa đúng quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch bệnh và công tác quản lý, bảo trì luồng tuyến phục vụ hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

7. Các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao tích cực tháo gỡ khó khăn, linh hoạt, tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa đảm bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc phương tiện vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa./.

Phòng Vận tải – An toàn giao thông

 

 

Quay lại