Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đoàn công tác Cục ĐTNĐ Việt Nam làm việc với một số Đại diện Cảng vụ thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II và Công ty QLBT ĐTNĐ số 7
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong các ngày 5 và 6/8/2020, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã dẫn đầu Đoàn công tác của Cục ĐTNĐ Việt Nam làm việc với các Đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II và Công ty QLBT ĐTNĐ số 7. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Phòng TCCB, Văn phòng Cục, Giám đốc và đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II. Trong thời gian 02 ngày, Đoàn đã làm việc với các Đại diện Cảng vụ: Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Cống Câu (Hải Dương).

Tại mỗi đại diện, Đoàn đã trực tiếp làm việc với các cán bộ cơ sở, nắm bắt điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai công việc cũng như trong sinh hoạt của người lao động.

Phát biểu tại các cuộc làm việc với các đơn vị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá cao nỗ lực của các đại diện, của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II, mặc dù địa bàn quản lý rộng, điều kiện làm việc nhiều nơi còn rất khó khăn, tuy nhiên Cảng vụ và các đại diện đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích vực vào kết quả công tác chung của Cục ĐTNĐ Việt Nam. Cục trưởng cũng đề nghị Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II và các Đại diện Cảng vụ trực thuộc tiếp tục chú trọng cho công tác bảo đảm an toàn cảng bến, phương tiện, người điều khiển, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, bố trí sắp xếp hợp lý nhân sự giữa các đại diện, tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho Cảng vụ viên, xây dựng ý thức giữ gìn hình ảnh cán bộ cảng vụ ĐTNĐ, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các phòng thuộc Cục phối hợp chuẩn bị tổ chức các cuộc thi nâng cao nghiệp vụ (Trưởng đại diện giỏi, Cảng vụ viên giỏi…).

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn cũng đã  làm việc với Công ty QLBT ĐTNĐ số 7. Sau khi nghe đại diện Công ty báo cáo tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm 2020, Cục trưởng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty trong những tháng đầu năm. Đối với một số kiến nghị của Công ty, Đoàn ghi nhận và giao cho các bộ phận tham mưu xử lý.


Thăm và làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ KV II tại Hà Nam

 

Làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ KV II tại Ninh Bình

 

Làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ KV II tại Nam Định

 

Làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ KV II tại Thái Bình

 

Thăm và làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ KV II tại Cống Câu (Hải Dương)

 

Làm việc với Công ty QLBT ĐTNĐ số 7

Văn phòng

Quay lại