Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 31/10/2021 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1829/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để thực hiện Quy hoạch có hiệu quả, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch, chính sách, giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trân trọng công bố Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Mọi ý kiến đóng góp về dự thảo xin gửi về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (hòm thư khdt.viwa@mt.gov.vn).

Dự thảo đính kèm tải tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

Quay lại