Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hiệu chỉnh, bổ sung giáo trình đào tạo
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hiệu chỉnh, bổ sung giáo trình đào tạo.

19/05/2015 11:4 GMT+7

Ngày 15/5/2015, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 284/QĐ-CĐTNĐ về việc hiệu chỉnh, bổ sung giáo trình đào tạo; ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án theo Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa biết, có kết hoạch tổ chức thực hiện. Chi tiêt được đính kèm theo file dưới đây:

/Uploads/files/Hieu chinh, bo sung.pdf

Quay lại