Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, sáng ngày 13/12/2021, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Minh Toàn tiếp tục được bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, kể từ ngày 28/12/2021 tại Quyết định số 2038/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị đồng chí Hoàng Minh Toàn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể Lãnh đạo Bộ.

(Đồng chí Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Minh Toàn - Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam)

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Hoàng Minh Toàn bày tỏ lời cảm ơn đối với Lãnh đạo Cục, Ban Cán sự đảng - Lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng đề xuất và tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đống chí Hoàng Minh Toàn hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đoàn kết nhất trí với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức trong Cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Lễ công bố, thừa lệnh Cục trưởng, đồng chí Trần Sỹ Duy - Trưởng phòng TCCB đã công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Tạ Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội giữ chức Phó Trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông kể từ ngày 09/12/2021 tại Quyết định số 1166/QĐ-CĐTNĐ ngày 09/12/2021 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau lời phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ đối với đồng chí Tạ Văn Thanh, đồng chí Bùi Thiên Thu cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức trong phòng Vận tải - An toàn giao thông hỗ trợ giúp đỡ đồng chí Tạ Văn Thanh, đồng thời tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào thành công chung của Cục.

Văn phòng Cục

Quay lại