Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định công nhận kết quả thi vòng 1 và thông báo triệu tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1991/QĐ-CĐTNĐ công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Xem và tải văn bản tại đây

Ngày 04/01/2021, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam ban hành Thông báo số 21/TB-CĐTNĐ thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Xem và tải văn bản tại đây

Phòng TCCB

Quay lại