Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức năm 2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hội đồng thi tuyển công  chức năm 2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi công chức năm 2016 bao gồm:

  1. Môn kiến thức chung (phụ lục 1)
  2. Môn ngoại ngữ (phụ lục 2)
  3. Môn tin học (phụ lục 3)
  4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (phụ lục 4)

Chi tiết xem tại: File đính kèm

Quay lại