Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Rà soát các Đề án khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 14/1, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐ) và các Cục, Vụ liên quan rà soát việc triển khai xây dựng các Đề án khuyến khích phát triển giao thông vận tải thủy nội địa.

 

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Nguyễn Xuân Thủy đã trình bày dự thảo Quyết định phê duyệt đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đồng bộ, kết nối với các phương thức vận tải khác; nâng cao năng lực đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vận tải ĐTNĐ với giá thành vận tải hợp lý; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải thủy; đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường; tạo lợi thế rõ rệt đối với các phương thức vận tải khác.

Khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa (Ảnh: giaothongvantai.com.vn)

Dự thảo Quyết định cũng đưa ra hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng ĐTNĐ cụ thể: Cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển và bảo trì kết cấu hạ tầng luồng tuyến; cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng cảng, bến thủy nội địa; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lực lượng phương tiện và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận kho vận và đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động dịch vụ Logistics… Dự thảo Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, Ngành có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị liên quan đóng góp ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ có vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của giao thông ĐTNĐ thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ cần tiếp thu tất cả các ý kiến của các đơn vị liên quan, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa lại Đề án và dự thảo Quyết định cho hoàn chỉnh, khi được phê duyệt sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống có hiệu quả cao. Thứ trưởng cũng có những chỉ đạo cụ thể về kết cấu Đề án, những nội dung trọng tâm cần nêu rõ, nhiệm vụ của các Bộ, Ngành liên quan cũng cần trình bày chi tiết…

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện Cục ĐTNĐ cũng báo cáo tóm tắt nội dung Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa. Theo đó, Đề án trình bày thực trạng lĩnh vực vận tải ĐTNĐ của nước ta giai đoạn hiện nay về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống kết cấu hạ tầng luồng tuyến ĐNTĐ, cảng, bến thủy nội địa, thực trạng vận tải thủy nội địa, về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, về đầu tư ngoài ngân sách và công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và sử dụng nhân lực trong ĐTNĐ, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế đồng thời có đánh giá những khó khăn, ưu nhược điểm của từng lĩnh vực. Đề án nêu chi tiết bối cảnh và những thách thức đối với lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2015-2020. Đề án xác định tái cơ cấu vận tải thủy nội địa phát triển thị trường vận tải thủy nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí vận tải, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và kết nối với các phương thức vận tải khác. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực vận tải gồm: Đổi mới thể chế chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả và phát triển hài hòa các phương thức vận tải, phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; khuyến khích thu hút đầu tư ngoài ngân sách; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu cổ phần hóa các doanh nghiệp ĐTNĐ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ…

Tàu sông pha biển hoạt động tại Hải Phòng (Ảnh: giaothongvantai.com.vn)

Sau khi cùng các đơn vị trao đổi, thảo luận xung quanh nội dung Đề án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục ĐTNĐ cần xác định được những mặt hàng chủ lực, chiến lược theo từng vùng thuận tiện vận tải trên ĐTNĐ, có tương xứng với hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy có sẵn không? Từ đó, Cục cần định hướng muốn tăng nguồn hàng vận chuyển theo ĐTNĐ thì cần phải hình thành những cảng nào, đội tàu ra sao, cần những cơ chế chính sách gì… Thứ trưởng đề nghị Cục rà soát, nghiên cứu các chiến lược đã ban hành để bổ sung, hoàn chỉnh lại Đề án một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng nhất đối với từng nội dung.

Cũng trong ngày làm việc, Cục ĐTNĐ đã trình bày Phương án vận tải công ten nơ bằng đường thủy nội địa từ Hải Phòng tới Cảng Việt Trì. Theo đó, phương án nêu rõ hiện trạng hoạt động vận tải thủy trên tuyến Hải Phòng đến Cảng Việt Trì: Hiện trạng kết cấu hạ tầng tuyến đường thủy Hải Phòng – Việt Trì; luồng tuyến; độ cao tĩnh không của cầu vượt sông và bán kính cong trên tuyến; cảng bến thủy nội địa trên tuyến; đội tàu vận tải chở công ten nơ… Từ đó, dự báo nhu cầu vận tải bằng đường thủy tuyến Hải Phòng – Việt Trì và những tồn tại, hạn chế hoạt động vận tải công ten nơ bằng đường thủy tuyến Hải Phòng – Việt Trì… Cục ĐTNĐ đã nghiên cứu đề xuất phương án và các giải pháp vận tải công ten nơ bằng đường thủy nội địa từ Hải Phòng tới Việt Trì.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục ĐTNĐ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu các phương án vận tải công ten nơ bằng ĐTNĐ từ Hải Phòng đến Cầu Đuống, sau đó, có các phương án kết nối với các phương tiện khác như đường sắt, đường bộ hoặc tối ưu nhất là vận tải đường thủy đến Việt Trì, Lào Cai… Thứ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục xem xét phương án đề xuất của Cục ĐTNĐ trong cuộc họp tới đây./.

Theo mt.gov.vn

Quay lại