Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2021
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hội đồng tuyển dụng công chức Cục ĐTNĐ Việt Nam thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2021.

Danh sách xem và tải tại đây.

Quay lại