Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo điều tiết đảm bảo ATGT khu vực sông Hậu
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 25/7/2017, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam đã có Thông báo số 1058/CCĐTNĐPN-QLHT về việc điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực Km 178+640 sông Hậu năm 2017, chi tiết thông báo:

Thông báo 1058: Xem và tải

Quay lại