Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Thời gian, địa điểm và các thông tin liên quan xem tại đây.

Quay lại