Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo đường dây nóng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Cục ĐTNĐ Việt Nam xin thông báo số điện thoại đường dây nóng và các trang mạng xã hội để tiếp nhận ý kiến, xử lý thông tin về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, cụ thể như sau:

Thông báo: Xem và download.

Quay lại