Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 35/2020/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Xem và tải Thông tư tại đây

Văn phòng

Quay lại