Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Từ khóa Xem với cỡ chữ

Kính gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành đường thủy nội địa Việt Nam!

Gần 65 năm xây dựng và phát triển, Ngành Đường thủy nội địa Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải giao cho, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục phấn đấu xây dựng Ngành phát triển có hiệu quả và bền vững, xứng với tiềm năng và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Ngành cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như sau:

1. Rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

2. Chú trọng công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT ĐTNĐ trong tình hình mới.

3. Hoàn thiện cơ chế chính sách để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của ngành; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và vận tải đường thủy nội địa.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Tăng cường công tác quản lý phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và chất lượng đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

6. Chú trọng vai trò của vận tải thủy nội địa trong vận tải đa phương thức và kết nối các phương thức vận tải. Nâng cao thị phần của vận tải thủy nội địa.

7. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, bảo đảm chuẩn tắc kỹ thuật, phục vụ tốt nhất cho vận tải thủy nội địa.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường sự hỗ trợ của các đối tác và tổ chức quốc tế; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; kiện toàn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ngành đường thủy nội địa.

Với niềm tin mới, khí thế mới, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực hết mình, phấn đấu tăng về lượng, thay đổi về chất, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Cục trưởng

Bùi Thiên Thu