Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III Tập huấn Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong 02 ngày 25 và 26/9, được sự chấp thuận của Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Đảng bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Văn phòng Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam

Tại buổi  tập  huấn, Thạc sĩ Hà Trung Thành - Chuyên ngành xây dựng Đảng - Giảng viên của Học viện quản lý cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt theo 06 chuyên đề cơ bản: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ; công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật; công tác dân vận; buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu thêm những nội dung, quan điểm cơ bản của các văn kiện, Nghị quyết, kết luận của quyết của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

           ThS. Hà Trung Thành, Giảng viên Học viện quản lý cán bộ TP. Hồ Chí Minh trình bày

Trong thời gian tập huấn, nhiều câu hỏi đã được các học viên đưa ra để trao đổi trực tiếp và đã được giảng viên giải đáp thấu đáo, qua đó rút ra bài học, thực hiện tốt hơn trong nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Qua Hội nghị tập huấn này, các học viên tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong công tác nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, giúp cho hoạt động tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản ngày càng đảm bảo hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

           Các cảng vụ viên Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 

Quay lại