Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đầu tư cảng thủy nội địa được miễn, giảm tiền thuê đất
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Theo Quyết định số 47 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa) mới ký ban hành và có hiệu lực từ 1/12/2015, các địa phương có trách nhiệm xem xét, hỗ trợ vay vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy.

Các dự án đầu tư cảng thủy nội địa sắp tới thuộc diện được hưởng cơ chế ưu đãi

Cụ thể, địa phương căn cứ quy định hiện hành để xem xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án đầu tư xây dựng mới cảng thủy nội địa, cải tạo hệ thống kho, bãi, cầu tàu, hệ thống thoát nước và đường nội bộ của cảng thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Xem xét hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Liên quan bến khách ngang sông, các địa phương căn cứ nguồn lực của mình để ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng bến khách ngang sông tại những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng bến khách ngang sông và chưa có điều kiện phát triển các loại hình giao thông khác.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng căn cứ nguồn lực của mình để trợ giá hoặc hỗ trợ chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước VN, UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy…

Theo Hồng Xiêm (Báo Giao thông)

Quay lại