Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Điều chỉnh quy mô hạng mục đường gom dân sinh cầu An Thạnh
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận điều chỉnh quy mô hạng mục đường gom dân sinh cầu An Thạnh thuộc Hợp đồng NW-17, Dự án WB5.


Ảnh minh họa

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án đường thủy về việc điều chỉnh quy mô đường gom dân sinh cầu An Thạnh thuộc Hợp đồng NW-17, Dự án WB5 và trên cơ sở báo cáo của Cục QLXD & CLCTGT, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh thiết kế đường gom dân sinh Hợp đồng NW-17 thuộc Hợp phần B, Dự án WB5 như đề nghị của Ban QLCDA Đường thủy.

Đồng thời Bộ giao Ban QLCDA Đường thủy chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ hoàn thành của gói thầu và tuân thủ các quy định; Tổ chức thẩm định và phê duyệt TKBVTC hạng mục nêu trên đảm bảo an toàn, ổn định công trình, tiết kiệm chi phí xây dựng; Trình Bộ GTVT phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Tổng giám đốc Ban QLCDA Đường thủy chịu trách nghiệm pháp lý về việc bổ sung chi phí hạng mục trên không để vượt giá trị dự phòng còn lại của Hợp đồng và Tổng mức đầu tư dự án, hoàn thành gói thầu đúng tiến độ.

Theo Cục QLXD&CLCTGT

Quay lại