Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đồng Nai mạnh tay với bến thủy nội địa hoạt động không giấy phép
Từ khóa Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ban ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý cương quyết, đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động.

Tỉnh Đồng Nai kiên quyết dẹp bỏ những bến thủy nội địa hoạt động không phép
(ảnh minh họa, nguồn Internet)

Trong những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai có diễn biến phức tạp, tình trạng phương tiện chở quá tải trọng cho phép, các bến thủy nội địa hoạt động không phép, hoạt động quá thời hạn quy định, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế. Công tác xử phạt vi phạm của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông còn chưa đủ sức răn đe, vì vậy mất an toàn giao thông đường thủy nội địa luôn xảy ra.

Để khắc phục những yếu kém, bất cập nêu trên, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp soạn thảo tài liệu, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giao thông đường thủ nội địa trong đó chú trọng tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, các địa bàn, khi dân cư có hoạt động kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của nhà nước.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý cương quyết, đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động; chủ động phối hợp với Công an tỉnh,UBND các huyện, thành phố Biên Hòa tổ chức tháo dỡ biển báo neo đậu tại các bến thủy hoạt động không phép…

Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát Đường thủy và Công an các huyện, thành phố Biên Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý cương quyết và nghiêm túc đối với các bến thủy nội địa kinh doanh không có giấy phép hoạt động, hành hóa không có nguồn gốc rõ ràng, các đối tượng bơm hút cát lậu trên sông, rạch, các hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện không bằng, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không an toàn, chở quá tải trọng…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, phường, xã yêu cầu các chủ mỏ ký cam kết không chở vật liệu ra các bến thủy nội địa không phép; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở khai thác khoáng sản trên sông, hồ ảnh hưởng đến dòng chảy, sạt lở đất.

Theo Đầu tư Online

Quay lại