Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

56 địa phương chưa lập quy hoạch cảng, bến thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nhiều địa phương chưa lập quy hoạch phát triển GTVT đường thủy và quy hoạch cảng, bến thủy, bến khách ngang sông.

quy hach cang thuy noi dia
Nhiều địa phương chưa lập quy hoạch phát triển GTVT đường thủy và quy hoạch cảng, bến thủy, bến khách ngang sông.

Theo thống kê của Cục ĐTNĐ Việt Nam, dù Luật Giao thông ĐTNĐ có hiệu lực thi hành từ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ 2015 nhưng vẫn còn nhiều địa phương chưa lập quy hoạch phát triển GTVT đường thủy và quy hoạch cảng, bến thủy, bến khách ngang sông. Cụ thể, 44/63 tỉnh, thành phố chưa có quy hoạch phát triển GTVT đường thủy (5 địa phương đang lập), 58/63 địa phương chưa lập quy hoạch cảng, bến (2 địa phương đang lập).

Việc nhiều địa phương chậm lập quy hoạch cảng, bến dẫn đến việc Sở GTVT lúng túng, thiếu cơ sở để cấp phép hoạt động, cấp phép lại đối với bến thủy nội địa trên địa bàn. Bởi theo quy định, từ 1/1/2015 việc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa tại các địa phương do Sở GTVT thực hiện, dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo Hồng Xiêm (Báo Giao thông)

Quay lại