Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Luật GTĐTNĐ và 05 năm thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 09/10/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục ĐTNĐ Việt Nam phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ GTVT đã tham mưu cho Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Luật giao thông đường thủy nội địa và 05 năm thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa (Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật trực tiếp chủ trì Hội nghị. Về phía Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Phó Cục trưởng Phan Văn Duy đã tham dự Hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 250 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị: Vụ KH, CN&MT - Ủy ban KH, CN&MT Quốc hội; Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Cục Cảnh sát giao thông và một số phòng cảnh sát GT phía Nam; Cục Vận tải, Bộ Quốc phòng; các Cục, Vụ thuộc Bộ GTVT: Cục Đăng kiểm, Cục Hàng hải Việt Nam, các Vụ Pháp chế, Vận tải, An toàn giao thông, Môi trường, KHĐT, Quản lý kết cấu hạ tầng…; đại diện Lãnh đạo Cục ĐTNĐ; đại diện các tổ chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cục; đại diện các Sở GTVT, các Cảng vụ ĐTNĐ địa phương, các doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải đường thủy nội địa.

Tại Hội nghị, đại diện Cục ĐTNĐ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Luật giao thông đường thủy nội địa và báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg, trong đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa cũng như Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trong thời gian tới.

 

Nội dung Hội nghị đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nhiều cơ quan, đơn vị đã tham gia trình bày tham luận tại Hội nghị: Sở GTVT Quảng Ninh; Sở GTVT TP Hồ Chí Minh; Cục CSGT, Cục Đăng kiểm; Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Ban ATGT tỉnh An Giang, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Tập đoàn Gemadept - một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực Khai thác cảng và Logistics... Các báo cáo tham luận đã tập trung chỉ rõ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa và Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg, đặc biệt đề xuất các giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách, về nâng cấp tuyến luồng, phát triển đội tàu… nhằm thúc đầy sự phát triển hơn nữa của hoạt động vận tải thủy nội địa.

 

 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, Cục ĐTNĐ Việt Nam cũng tiến hành giới thiệu nội dung dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP), bước đầu xin ý kiến các đại biểu tham dự Hội nghị đối với nội dung Dự thảo - văn bản QPPL có ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng tham gia hoạt động vận tải thủy.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam, Vụ Pháp chế - Bộ GTVT tổng hợp ý kiến, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, nghiên cứu, có báo cáo sự cần thiết sửa đối Luật Giao thông ĐTNĐ, kiến nghị các nội dung cần thay đổi đối với Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo hướng sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng các đội tàu, thực hiện cải cách hành chính…  

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị:

 

 

 

Phòng Pháp chế Thanh tra

Quay lại