Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bỏ quy định cấp biển hiệu cho tàu thuyền du lịch
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Theo quy định mới, chủ phương tiện được chọn tên riêng, người cao tuổi khi đi phương tiện thủy được giảm 15% giá vé.

 
Quy định cấp biển hiệu cho phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch được bãi bỏ (ảnh: phương tiện thủy du lịch tại Quảng Ninh)


Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa), trong đó bãi bỏ Điều 8 quy định về "Cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch". Theo đó, tổ chức, cá nhân không còn phải đề nghị Sở GTVT địa phương cấp biển hiệu cho phương tiện tham gia hoạt động vận chuyển khách du lịch, sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý du lịch Trung ương.

Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng quy định: trẻ em dưới 1 tuổi được miễn vé đi phương tiện thủy, nhưng phải ngồi chung với người lớn đi kèm và phải có giấy khai sinh khi lên tàu.

Người cao tuổi được được ít nhất 15% giá vé, nhưng khi mua vé phải có giấy tờ chứng minh. Người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng có giấy tờ chứng minh cũng được giảm ít nhất 25% giá vé. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016.

Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT về đăng ký phương tiện thủy, ngoài số đăng ký phương tiện do cơ quan đăng ký phương tiện cấp, phương tiện có thể có tên riêng. Tên của phương tiện do chủ phương tiện đặt nhưng không được trùng với tên phương tiện thủy nội địa đã đăng ký trong Sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa của cơ quan đăng ký phương tiện. Trường hợp lấy tên nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử Việt Nam để đặt tên phương tiện, chủ phương tiện phải tuân theo quy định của pháp luật về văn hóa.

Theo Báo Giao thông

Quay lại