Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cảng, bến thủy nội địa sẽ có mức phí mới?
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng tùy loại phương tiện thủy.

muc-phi-cang-ben-thuy-noi-d
Các cảng, bến thủy nội địa sẽ có mức thu phí mới

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 177/2012/TT-BTC năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

Theo Thông tư đang dự thảo, đối tượng chịu phí, lệ phí và cơ quan thu phí, lệ phí là các phương tiện thủy nội địa, tàu biển ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa, kể cả cảng, bến chuyên dùng đã được cơ quan nhà nước công bố cấp phép hoạt động phải chịu phí, lệ phí.

Cơ quan thu phí, lệ phí là các cảng vụ đường thủy nội địa, cảng vụ hàng hải được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý cảng, bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

Về mức thu, dự thảo quy định rõ ràng, cụ thể về phí trọng tải là 165 đồng/tấn. Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng tùy loại phương tiện thủy.

Dự thảo thông tư cũng quy định phí, lệ phí áp dụng tại các cảng, bến thủy nội địa là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Các cảng vụ đường thủy nội địa được để lại 100%; các cảng vụ hàng hải được để lại 50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động của cơ quan thu phí. Các cảng vụ hàng hải có trách nhiệm nộp 50% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành. 

Theo Thiện Anh (Báo Giao thông)

Quay lại