Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I kiểm tra hoạt động phương tiện mang cấp VR-SB
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện văn bản số 254/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 10/02/2022  của Cục Ðường thủy nội địa Việt Nam về việc thực hiện kiểm tra diện rộng quản lý, hoạt động phương tiện mang cấp VR-SB, Cảng vụ ÐTNÐ khu vực I đã ban hành văn bản số 40/CV1-PCTTr ngày 15/02/2022 về việc kiểm tra hoạt động của phương tiện thủy mang cấp VR-SB; đồng thời xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành cơ sở giữa Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I và Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng số 73/KH-CVI ngày 08/4/2022 để triển khai đến các đại diện Cảng vụ trực thuộc tiến hành kiểm tra đồng loạt hoạt động của các phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB khi vào, rời cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ ÐTNÐ khu vực I

Từ ngày 15/02/2022 đến 31/5/2022, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I đã tổ chức tiến hành phối hợp kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh, lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của phương tiện VR-SB. Trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm của phương tiện; trang thiết bị, sơ đồ cứu sinh, cứu hỏa; trang thiết bị thông tin liên lạc, nhật ký, hải đồ, tuyến hành trình của phương tiện VR-SB; định biên, bảng phân công nhiệm vụ, bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên; kiểm tra tải trọng phương tiện, việc đăng ký, kiểm định, vận hành, bảo dưỡng các trang thiết bị.

Các Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Kinh Môn, Phúc Sơn và Hoàng Thạch đã kiểm tra 47 phương tiện VR-SB, qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp với các lỗi vi phạm như: chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy, không có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện, không có giấy phép rời cảng theo quy định.

Song song với công tác kiểm tra là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa tới các doanh nghiệp, chủ phương tiện VR-SB, thuyền viên để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn hàng hải, đường thủy nội địa.

Qua quá trình kiểm tra, bước đầu, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I đã xác định một số tồn tại trong công tác kiểm tra, cấp giấy phép phương tiện VR-SB vào, rời cảng, bến và việc sử dụng thông tin tín hiệu phục vụ quản lý hoạt động phương tiện VR-SB.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo gửi Cục ĐTNĐ Việt Nam để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị khắc phục tồn tại và đề xuất, kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, hoạt động phương tiện VR-SB thực sự an toàn, hiệu quả.

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I

Quay lại