Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

         Triển khai thực hiện Quyết định số 606/QĐ-CĐTNĐ ngày 04/7/2023 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II bắt đầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/8/2023.

          Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã khảo sát, xây dựng và trình Cục Đề án thành lập Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Nam triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Ngày 13,14/7/2023, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II làm việc với Sở Giao thông vận tải Quảng Nam; Đồn biên phòng Cửa Đại; Đồn biên phòng Cù Lao Chàm; Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm; Cảnh sát giao thông đường thủy; Ban quản lý khu BTB Cù Lao Chàm; Ban quản lý bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm… thống nhất công tác bàn giao thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa thuộc tỉnh Quảng Nam.

          Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế các cảng, bến trên địa bàn tỉnh, gặp gỡ và làm việc với các chủ cảng, bến để nắm bắt hoạt động tại các cảng, bến.

          Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước chuyên ngành được giao. Về công tác nhân sự, đơn vị đã tuyển chọn các viên chức trẻ, có kinh nghiệm làm việc thực tế, có khả năng truyền đạt để hướng dẫn cho các chủ cảng bến về công tác quản lý cảng bến, phương tiện để các chủ cảng bến hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý cảng bến, phương tiện. Bắt đầu từ ngày 01/8/2023, đơn vị đã triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Với việc triển khai công tác cảng vụ tại địa bản tỉnh Quảng Nam là sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải giao phó. Sự cố gắng này cũng là nền móng sau này để Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V đi vào hoạt động sẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần vào việc đảm bảo thông suốt hệ thống giao thông vận tải đường thủy, thúc đẩy khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh:

Làm việc cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Làm việc cùng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm

Làm việc với Xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm và các lực lượng liên quan đóng quân trên địa bàn

Khảo sát thực tế tại Bến Cù Lao Chàm

Khảo sát thực tế tại bến Bạch Đằng

Khảo sát thực tế tại bến Cửa Đại

Triển khai thực hiện thủ tục cấp phép cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa 

                                    Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II

Quay lại