Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cập nhật thông tin dự án
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Để thuận tiện cho quá trình quản lý, giám sát các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia của các cơ quan quản lý và cập nhật kịp thời các thông tin thực hiện dự án của Nhà đầu tư, tư vấn giám sát, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 676/CĐTNĐ-QLKCHT, yêu cầu các đơn vị đưa các thông tin về dự án lên Cổng thông tin điện tử (http://viwa.gov.vn/) của Cục trước ngày 21/4/2017.

Chi tiết Công văn: Xem và tải

Quay lại