Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chấp thuận bổ sung khối lượng bù lún trong thi công đê chắn sóng phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung khối lượng bù lún trong quá trình thi công đê chắn sóng phía Nam thuộc Gói thầu số 10A, Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.


Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương bổ sung khối lượng bù lún trong quá trình thi công đê chắn sóng phía Nam đối với Gói thầu số 10A, Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, điều kiện hợp đồng… đảm bảo việc bổ sung khối lượng phù hợp với điều kiện thực tế thi công, số liệu tính toán, quan trắc, tuân thủ điều kiện hợp đồng và các quy định liên quan theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ giao Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo các đơn vị liên quan (Tư vấn, Nhà thầu) lập phương án bù lún và quan trắc lún, tính toán khối lượng thực hiện…; tuân thủ các ý kiến của Cục QLXD & CLCTGT. Đồng thời, căn cứ các điều kiện hợp đồng và các quy định về quản lý đầu tư, lập dự toán phần khối lượng bổ sung, Ban QLDA Hàng hải tổ chức thẩm định, phê duyệt trong bước bản vẽ thi công làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo quy định.  

Kinh phí thực hiện trích từ khoản dự phòng của Gói thầu số 10A, theo điều khoản quy định của hợp đồng.

Theo Cục QLXD&CLCTGT

Quay lại