Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuẩn hóa kích thước các cầu bắc qua 45 tuyến sông Quốc gia.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hiện nay, trên các tuyến đường thủy quốc gia hiện các 281 cầu, nhưng có tới  81% cầu có kích thước chiều cao, rộng (tĩnh không) thấp hơn tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành năm 2009. Cùng đó, do tiêu chuẩn xây dựng cầu trong mỗi giai đoạn khác nhau, nên kéo theo tình trạng trên một tuyến sông có các cầu không đồng cấp, từng khiến cho việc xây dựng cầu mới có chi phí cao hơn (vì yêu cầu chiều cao hơn),lại không cải thiện được năng lực vận tải trên toàn tuyến.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Viên chỉ đạo việc nâng hoặc giảm cấp kỹ thuật của từng đoạn cụ thể của 45 tuyến vận tải chính, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các yếu tố thực trạng vận tải, luồng tuyến và hệ thống cầu và khả năng phát triển vận tải trong tương lai (45 tuyến trên gồm các cấp: đặc biệt, cấp I, II, III, IV). 
 
Các đề xuất trên sẽ được trình Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển GTVT đường thủy nội địa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, sau khi được phê duyệt điều chỉnh, các cầu xây dựng sẽ áp dụng theo chí cấp kỹ thuật của mỗi đoạn tuyến cụ thể.
 
Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, quy mô đội tàu hàng đạt 12 triệu tấn phương tiện và 1 tàu khách đạt 1 triệu ghế. Toàn quốc có 45 tuyến vận tải thủy chính (phía Bắc 17 tuyến, miền Trung 10 và phía Nam 18); cùng đó sẽ từng bước phát triển các tuyến vận tải ven biển để khai thác lợi thế tự nhiên của đất nước
Theo Huy Lộc - Báo Giao thông vận tải.
Quay lại