Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển 3 luồng đường thủy của địa phương lên quốc gia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ GTVT quyết định chuyển 79 km đường thủy trên 3 tuyến sông tại Hà Tĩnh thành luồng quốc gia.

800px-Sông_Nghèn,_đoạn_qua_Can_Lộc
Một đoạn luồng đường thủy trên sông Nghèn qua Hà Tĩnh (Ảnh: internet)

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 4261 chuyển 3 đoạn tuyến đường thủy tại Hà Tĩnh từ luồng địa phương thành đường thủy quốc gia. Đó là: 27km luồng trên sông Ngàn Sâu (từ ngã ba Linh Cảm đến ngã ba Cửa Rào), 26km luồng trên sông Gia Hội (đoạn từ Cửa Nhượng đến cầu Họ), 26km luồng trên sông Nghèn (kênh Nhà Lê, từ cầu Nghèn đến cống Trung Lương).

Cũng theo quyết định trên, Bộ GTVT ủy quyền cho Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa kể từ ngày 1/1/2016.

Cục Đường thủy nội địa VN có trách nhiệm thực hiện các thủ tục ủy quyền cho Sở GTVT Hà Tĩnh và hoàn thành trước ngày 31/12/2015, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện các nội dung được ủy quyền để đảm bảo công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia các tuyến nêu trên được liên tục, hiệu quả.

Sở GTVT Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên theo quy định của pháp luật đảm bảo liên tục, hiệu quả và an toàn.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, việc nâng các tuyến đường thủy trên thành tuyến quốc gia nhằm tạo kết nối tốt hơn với tuyến vận tải ven biển dành cho tàu cấp VR-SB các tuyến vận tải thủy nội địa quốc gia từ Quảng Ninh - Quảng Bình - Bình Thuận và các tuyến vận tải thủy quốc gia khác, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông đường thủy tại địa phương.

Theo Báo Giao thông

Quay lại