Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công đoàn Cục đường thủy nội địa Việt Nam trao tặng quần áo, chăn ấm cho mùa đông
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 7/1/2016, Công đoàn Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã có chuyến thăm Công ty cổ phần quản lý & xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An, tại đây Công đoàn Cục đã trao tặng quần áo, chăn ấm mùa đông cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Quay lại