Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đoàn công tác Cục ĐTNĐ Việt Nam khảo sát một số cảng thủy nội địa tại địa bàn Bắc Ninh
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2020, Đoàn công tác Cục ĐTNĐ Việt Nam do Cục trưởng Bùi Thiên Thu dẫn đầu đã đi khảo sát một số cảng thủy nội địa nằm trên tuyến Sông Đuống qua địa bàn Bắc Ninh. Tham gia Đoàn công tác có đại diện Phòng QLKCHT, VT&ATGT, VP và đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tại Bắc Ninh.

Thị sát cảng thủy nội địa Tri Phương- Bắc Ninh

Trong chương trình công tác, Đoàn đã thị sát cảng thủy nội địa Tri Phương (Tiên Du, Bắc Ninh) và có buổi trao đổi với đại diện doanh nghiệp chủ cảng, Công ty Bac Ky Logistics, nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động phát triển vận tải container tại thị trường miền Bắc. Đoàn cũng nghe đại diện Công ty trình bày một số kế hoạch nhằm tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải giữa một số tuyến vận tải thủy nội địa trên địa bàn miền Bắc.

Làm việc với đại diện cảng thủy nội địa Dabaco Tân Chi – Lokaport

Đoàn công tác cũng đã đi thị sát và làm việc với đại diện doanh nghiệp cảng thủy nội địa Dabaco Tân Chi – Lokaport. Tại đây, Đoàn đã nghe đại diện doanh nghiệp giới thiệu về năng lực của cảng cũng như những khó khăn về trong cạnh tranh về chi phí với các phương thức vận tải khác để thu hút các chủ hàng thực hiện vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

Làm việc với Công ty Cổ phần  Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Cùng ngày, Đoàn đã làm việc với Công ty Cổ phần  Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, nghe đại diện lãnh đạo Công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, công tác chăm lo đời sống người lao động và nắm bắt một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2020.

Thăm Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tại Bắc Ninh

Cũng trong chương trình công tác, Cục trưởng Bùi Thiên Thu và đại diện các phòng đã thăm trụ sở Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tại Bắc Ninh. Tại đây, Đoàn đã gặp mặt và trao đổi với các cán bộ đang công tác tại Đại diện.

Văn phòng

Quay lại