Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức họp giao ban công tác tháng 02/2021
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 26/02/2021, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 02/2021. Các Phó cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã tham dự cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến).

Trong tháng 02/2021, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu biểu dương các phòng, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tích cực triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác ngay từ những ngày đầu năm. Trong tháng 3/2021, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị lưu ý bảo đảm tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện dịch Covid-19, trong đó tập trung một số nội dung: Công tác triển khai Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động ĐTNĐ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát triển vận tải thủy nội địa, triển khai các nhiệm vụ bảo trì đường thủy nội địa, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Chi cục ĐTNĐ và các Cảng vụ ĐTNĐ… 

Văn phòng

Quay lại