Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRAO TẶNG DỤNG CỤ CỨU SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO PHONG - TỈNH HÒA BÌNH
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch số 345/KH-CĐTNĐ ngày 23/02/2023 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về kế hoạch hành động năm an toàn giao thông. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; đẩy mạnh và nhân rộng cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", " Người đi đò mặc áo phao", trong chương trình "Lễ trao tặng dụng cụ cứu sinh - tỉnh Hòa Bình"; ngày 14/7/2022, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam  phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, UBND Huyện Cao Phong trao tặng dụng cụ cứu sinh cho các bến khách ngang sông, học sinh, người tham gia giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật Giao thông Đường thuỷ nội địa và trao tặng đến các đối tượng tham gia hoạt động trên ĐTNĐ cũng như cộng đồng dân cư sinh sống ven sông, kênh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam góp phần chung tay với cộng đồng trong việc đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy  nội địa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng áo phao

Trưởng phòng VT-ATGT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu

Phó Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình phát biểu

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình, UBND Huyện Cao Phong trao tặng dụng cụ cứu sinh

Phó Chủ tịch Huyện Cao Phong phát biểu và cảm ơn tại hội nghị

PHÒNG VT-ATGT

Quay lại