Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đại diện lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng một số cơ quan truyền thông, báo chí của ngành Giao thông vận tải và của Trung ương.

Cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ đối với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo Cục cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc truyền cảm hứng, cổ vũ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đường thủy nội địa; đồng thời phát hiện, phản ánh kịp thời, sâu sắc những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách và những nguy cơ phát sinh tiêu cực của lĩnh vực đường thủy nội địa... để từ đó thực hiện tốt vai trò báo chí kiến tạo, phản biện sắc sảo, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, điều hành của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Cục và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cũng thảo luận một số nội dung phối hợp trong thời gian tới, trong đó tập trung đổi mới phương pháp, cách làm để nâng cao hiệu quả truyền thông theo định hướng truyền thông chủ động./.

Văn phòng Cục

Quay lại