Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam họp giao ban công tác tháng 11/2021
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2021, tại Trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 11/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, Văn phòng Đảng ủy, Lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục (họp trực tuyến).

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của các phòng, đơn vị, phát biểu của các Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Cục trưởng Bùi Thiên Thu nhận xét, trong tháng 11/2021, các phòng, đơn vị thuộc Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn về hoạt động vận tải ĐTNĐ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Tuy nhiên,  bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác triển khai một số nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm tiến độ; công tác giải ngân có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu… Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị phải tập trung đánh giá những hạn chế, tồn tại để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tháng 12/2021 góp phần vào hoàn thành niệm vụ chính trị cả năm 2021.

Trong đó, cần quyết liệt thực hiện một số nội dung sau: hoàn thiện chương trình xây dựng VBQPPL, các đề án được giao năm 2021 bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động xây dựng đề xuất các giải pháp đảm bảo ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022; bám sát tiến độ thi công các công trình, dự án, thường xuyên báo cáo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các đơn vị thuộc Cục trong công tác xây dựng kế hoạch vốn năm 2022, tránh lặp lại các hạn chế trong năm 2021; công tác quản lý vận tải cần phải toàn diện hơn, số liệu liên quan đến lĩnh vực vận tải cần phải được cập nhật thường xuyên, chính xác lằm cơ sở hoạch định các cơ chế, chính sách liên quan; tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại CCVC đảm bảo chất lượng , tiến độ; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết năm…

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị các đồng chí Phó Cục trưởng nêu cao tinh thần gương mẫu, lãnh đạo các phòng và các đơn vị phát huy cao độ tính chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

          Văn phòng

Quay lại