Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam họp giao ban công tác tháng 9/2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 30/9/2020, tại trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, Văn phòng Đảng ủy, Lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục (họp trực tuyến).

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Cục, ý kiến của đại diện các phòng và các đơn vị dự họp, phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn Cục, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá các phòng, các đơn vị đã cố gắng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch. Về kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2020, Cục trưởng giao các phòng, các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các phòng và các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nội dung trong các thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Cục.

Đối với công tác xây dựng VBQPPL, các phòng tham mưu cần bám sát Bộ, Chính phủ về tình hình các dự thảo Nghị định quy định quản lý hoạt động ĐTNĐ và Nghị định sửa đổi Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ; các dự thảo Thông tư, đặc biệt là các Thông tư, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ.

Đối với công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, Cục trưởng yêu cầu các phòng, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí năm 2020. Ngoài ra cần tiếp tục khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch đợt 3 năm 2020 kịp thời, phù hợp và hoàn thành công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2021, trong đó rà soát kỹ các hạng mục đặc biệt là công tác không thường xuyên.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình TNGT ĐTNĐ, Cục trưởng cũng yêu cầu phòng tham mưu tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ trên địa bàn, có các biện pháp tuyên truyền, phổ biến ý thức đảm bảo ATGT đến người dân, chủ phương tiện đặc biệt là các phương tiện dân sinh.

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0147.jpg

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0150.jpg

Một số hình ảnh cuộc họp giao ban trực tuyến công tác 9 tháng đầu năm 2020

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị các đồng chí Phó Cục trưởng nêu cao tinh thần gương mẫu, lãnh đạo các phòng và các đơn vị phát huy cao độ tính chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Văn phòng

Quay lại