Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sơ kết công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm 2023
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 21/7/2023, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm 2023 được tổ chức tại Khách sạn Ninh Kiều Riverside - Số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu chủ trì Hội nghị, có các Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam, Trưởng các phòng tham mưu thuộc Cục; cùng lãnh đạo các Chi cục đường thủy nội địa khu vực, các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực, các Trường Cao đẳng giao thông đường thủy, các nhà thầu các Cty CP QLBT ĐTNĐ và các Cty CP quản lý đường sông, các đoạn quản lý ĐTNĐ và Công ty TNHH và thi công cầu đường Hồng Anh.

Ban lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

            Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam báo cáo công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông cho biết Cục đã Ban hành Quyết định số 159/QĐ-CĐTNĐ ngày 24/02/2023; Hoàn thành triển khai, tổ chức điều chỉnh nhiệm vụ của Chi Cục ĐTNĐ khu vực I, III, giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng đường thủy nội địa quốc gia là 676,6km. Cụ thể, giao Cảng vụ I quản lý 215,3km, Cảng vụ II quản lý 140km, Cảng vụ III quản lý 131km, Cảng vụ IV quản lý 190,3km; Công tác nghiệm thu bảo trì thường xuyên tháng 01 năm 2023 hoàn thành; Miền Nam đã hoàn thành Quý I đang triển khai nghiệm thu Quý II, miền Bắc đang thực hiện hoàn thành công tác nghiệm thu Quý.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng trình bày báo cáo 6 tháng đầu năm 2023.

Tại Hội nghị, các vị đại biểu cũng nghe kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ:

- Về Thông tư số 08/2019/TT-BGTVT ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện: Các nhà thầu, đơn vị thực hiện đã thể hiện tích cực, tập trung đi sâu vào chất lượng, kết quả chất lượng được thay đổi rõ rệt, đặc biệt là hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; Các nhà thầu, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, nghiệm thu theo các nội dung thông tư chặt chẽ, cơ bản thống nhất; Bên cạnh đó, việc quy định toàn bộ các công việc trong nội dung Thông tư là chất lượng thực hiện, đánh giá được chia đều theo tháng trong năm. Tuy nhiên, một số công việc chỉ thực hiện theo thời điểm như: kiểm tra đột xuất sau thiên tai, kiểm tra theo dõi công trình giao thông và tham gia xử lý tai nạn, trực phòng chống thiên tai, quan hệ với địa phương và truyền thông bảo vệ công trình giao thông hay kiểm tra đèn hiệu ban đêm của cơ quan quản lý phải thực hiện hợp đồng theo khối lượng; việc kiểm tra, nghiệm thu định kỳ với thời gian ngắn từ ngày 01- 05 hàng tháng trong khi nhân lực mỏng, phạm vi quản lý rộng là rất khó thực hiện hoàn thành; chưa có biểu mẫu nghiệm thu…

- Đối với các nhà thầu: Với kinh nghiệm thực tiễn, đã khắc phục được nhiều tồn tại qua hội nghị tháng 5, phát huy những điểm mạnh, đã rất tích cực tăng cường chỉ đạo, tập trung nhân lực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đặt lên hàng đầu, đồng hành cùng chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước khu vực trong thực thi nhiệm vụ, cụ thể: Tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm nhà thầu thực hiện công tác bảo trì, nhất là bảo trì hệ thống báo hiệu, cơ bản đáp ứng được tình huống, chất lượng được cải thiện từng bước rõ rệt; Duy trì để không có vụ việc mất an toàn giao thông đường thủy nội địa do chủ quan của các Nhà thầu trong thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Khắc phục từng bước, chủ động phối hợp với Đại diện chủ đầu tư giải quyết nhiệm vụ thường xuyên, hàng tháng hiệu quả; Phát huy được thuận lợi các gói thầu thực hiện thí điểm giao các cảng vụ ĐTNĐ về vị trí địa lý, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ được kịp thời.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2023, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tham mưu để Lãnh đạo Cục chỉ đạo các công việc tương đối kịp thời, từng bước khắc phục để cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định pháp luật như: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia; Thông tư số 18/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế -kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 159/QĐ-CĐTNĐ ngày 24/02/2023 và các văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, nhà thầu thực hiện nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì thường xuyên, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo Cục xử lý, giải quyết các vướng mắc của nhà thầu.

Cục trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Cục sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế này. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các bộ phận, lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, đáp ứng tối thiểu trong kiểm tra định kỳ tháng, đèn hiệu ban đêm để tránh bỏ sót, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sớm xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh; Tổ chức kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ và hiện trường đồng bộ và nghiệm thu đúng khối lượng thực tế, tiêu chí chất lượng theo đúng quy định; Công tác kiểm tra hiện trường, hồ sơ được thực hiện triệt để định kỳ, tránh tình trạng kiểm tra kéo dài gây khó khăn, bức xúc cho nhà thầu; Kiện toàn, tổ chức bố trí các đoàn nghiệm thu (Cục, Chi cục, cảng vụ), sắp xếp thời gian thực hiện kiểm tra, nghiệm thu ngay khi kết thúc tháng, quý; …

Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm 2023 có các đại biểu lãnh đạo tham luận, một số hình ảnh tham luận:

Đại diện Lãnh đạo Cty CP QLBT ĐTNĐ số 1 trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Cty CP QLBT ĐTNĐ số 14 trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Chi cục ĐTNĐ khu vực III trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Phòng Vận tải – An toàn giao thông trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường trình bài báo cáo tham luận tại Hội nghị

Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo trả lời ý kiến tham luận của các đại biểu

Quay lại