Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2024, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban (trực tuyến) kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác tháng 5 năm 2024, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

(Phòng Vận tải – An toàn giao thông báo cáo về công tác đảm bảo ATGT, triển khai kế hoạch ứng phó bão lũ, thiên tai)

Trong tháng 5, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Các nhiệm vụ có thời hạn trên phần mềm quản lý theo dõi đôn đốc văn bản; các nhiệm vụ có thời hạn do Bộ GTVT giao và nhiệm vụ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao đều được hoàn thành và đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong tháng, Cục đã ban hành hơn 250 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; dự thảo các văn bản QPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của Bộ GTVT.

(Báo cáo về triển khai công tác bảo trì 5 tháng đầu năm 2024)

Chỉ đạo kết luận cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thuộc Cục trong tháng 5 vừa qua, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của Cục trong những tháng cuối năm 2024.

Trong phạm vi, trách nhiệm được giao, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị, quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với khối lượng công việc quản lý bảo trì đường thủy nội địa đã hoàn thành. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thúc đẩy giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chủ động nắm tình hình, đối với những vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo tập thể lãnh đạo Cục để thảo luận giải pháp tháo gỡ.

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần của người đứng đầu, chủ động, tích cực rà soát, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt đối với các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý cảng, bến, đào tạo, cấp GCNKNCM, CCCM thuyền viên và công tác quản lý, bảo trì ĐTNĐ./.

(Hình ảnh tham dự tại các điểm cầu cuộc họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024)

Văn phòng Cục

Quay lại