Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 29/7/2022, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban (trực tuyến) kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác tháng 7 năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, Đảng ủy, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

(Văn phòng báo cáo chung về kết quả công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 của Cục)

Theo báo cáo chung, trong tháng 07/2022, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022)

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của các phòng, đơn vị, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Cục, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã nhấn mạnh trong tháng 7, các phòng, đơn vị thuộc Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác triển khai một số nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị vẫn chưa có sự gắn kết… Trong đó, lưu ý công tác xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật hải đảm bảo chất lượng, tiến độ; Các công trình không thường xuyên cần phải đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã ban hành; Hoàn thành nhiệm vụ hợp tác quốc tế của năm 2022,…; Bộ phận Một cửa kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải giao. Với các nhiệm cần phối hợp, các phòng, đơn vị cần chủ động rà soát thường xuyên, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu, khối lượng công việc năm 2022 là rất lớn, đề nghị công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong toàn Cục tiếp tục nỗ lực, tập trung vào các nhiệm vụ chính được giao, giải quyết hiệu quả hơn nữa để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 8 cũng như Quý III/2022 để tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2022.

Văn phòng Cục

Quay lại