Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 30/8/2022, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban (trực tuyến) kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác tháng 8 năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

(Văn phòng báo cáo chung về kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 của Cục)

Trong tháng 8, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành hơn 400 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của Bộ GTVT.

(Toàn cảnh cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022)

Chỉ đạo kết luận cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thuộc Cục trong tháng 8 vừa qua, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của Cục trong những tháng cuối năm 2022.

Đồng thời, Cục trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian của năm 2022 không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị phải tập trung hơn nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ năm. Trong đó, công tác đảm bảo TTATGT là rất quan trọng, phòng Vận tải - An toàn giao thông phải có ngay các văn bản tham mưu cho lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực để cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm soát hiệu quả tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 02/9, các Chi cục ĐTNĐ, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phòng Vận tải - An toàn giao thông cần tiếp tục theo dõi, bám sát, tham mưu kịp thời các giải pháp tổ chức vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan đơn vị theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.

Trong phạm vi, trách nhiệm được giao, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị, quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với khối lượng công việc quản lý bảo trì đường thủy nội địa đã hoàn thành. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm, thúc đẩy giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chủ động nắm tình hình, đối với những vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo tập thể lãnh đạo Cục để thảo luận giải pháp tháo gỡ.

(Hình ảnh tham dự tại các điểm cầu cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022)

Quay lại