Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách VB QPPL và tập huấn bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa là công tác quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả triển khai thực hiện pháp luật giao thông vận tải đường thủy nội địa, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải đường thủy nội địa. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác này, ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại TP Vinh tỉnh Nghệ An, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hội nghị đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như: Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái PT, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên PT thủy nội địa; Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, thuyền viên, người lái PT thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Đồng thời, tại Hội nghị, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cũng thực hiện truyền thông chính sách một số dự thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa nhằm giới thiệu, xin ý kiến góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản gồm: Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 quy định về quản lý hoạt động ĐTNĐ; Dự thảo Thông tư phân cấp quản lý cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; Dự thảo Nghị định quy định hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018); Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Minh Toàn – Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong muốn sau khi nghe các giới thiệu nội dung chính sách dự kiến ban hành và tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhận thức và trình độ của cán bộ đang làm công tác quản lý đường thủy nội địa, đăng kiểm, các lực lượng tuần tra, kiểm soát, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa ngày một hoàn thiện, từ đó, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò của Ngành đường thủy nội địa.

Theo đó, Hội nghị đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của hơn 250 đại biểu đến từ Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT, Ban ATGT các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và một số doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Đặc biệt, các đại biểu đã có những chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa và tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đường thủy nội địa.

Các ý kiến chia sẻ, thảo luận, góp ý đều bám sát chủ đề Hội nghị, góp phần quan trọng trong hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa, đưa các chính sách đi sâu, đi sát vào thực tiễn hoạt động.

Một số hình ảnh cụ thể tại Hội nghị:

Hình ảnh toàn cảnh Hội nghị

Ông Hoàng Minh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham luận

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng tham luận

Bà Phạm Thị Ngân, Phó trưởng phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông (C08), tham luận

Ông Đậu Ngọc Bình, Phó Trưởng phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam tham luận

Ông Nguyễn Long, Trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông tham gia tham luận

Hình ảnh thảo luận tại buổi hội nghị

Ông Đoàn Trường Sơn, Quyền Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra tham luận

Phòng Pháp chế - Thanh tra

 

Quay lại