Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020) (Xem văn bản tại đây), nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị, đồng thời ban hành văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện Điểm 1, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Do vậy, đối với các tuyến vận tải hành khách, vận tải hành khách từ bờ ra đảo, giữa các đảo, vận tải khách ngang sông, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện dừng các chuyến vận chuyển hành khách, để bảo đảm an toàn cách ly trong phòng chống dịch Covid-19. Chỉ vận chuyển hành khách khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020) (Xem văn bản tại đây), để nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị, đồng thời ban hành văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện điểm 1 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Do vậy, đối với các tuyến vận tải hành khách, vận tải hành khách từ bờ ra đảo, giữa các đảo, vận tải khách ngang sông, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện dừng các chuyến vận chuyển hành khách, để bảo đảm an toàn cách ly trong phòng chống dịch Covid-19. Chỉ vận chuyển hành khách khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương để đảm bảo thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại (văn bản số 574/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 31/3/2020) (Xem văn bản tại đây).

Phòng VT-ATGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại