Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2023, tại trụ sở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính. Các đồng chí Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo, Tống Hoàng Kha và đại diện lãnh đạo các Phòng: Tổ chức cán bộ, Pháp chế - Thanh tra, Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường, Vận tải - An toàn giao thông, Quản lý kết cấu hạ tầng, Văn phòng Cục đã tham dự cuộc họp để kiểm điểm kết quả công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm 2023 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên - Trưởng phòng TCCB báo cáo chung về công tác cải cách hành chính của Cục

Đồng chí Đoàn Trường Sơn - Quyền Trưởng phòng PC-TT báo cáo về các thủ tục hành chính

 

Đồng chí Nguyễn Long - Trưởng phòng VT-ATGT làm rõ một số vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính
do Phòng VT-ATGT tham mưu giải quyết

Đồng chí Nguyễn Hảo Quân - Chuyên viên Phòng VT-ATGT báo cáo làm rõ một số nội dung
về hoạt động của Bộ phận Một cửa

Cuộc họp đã tập trung rà soát các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải; trong đó tập trung đánh giá, phân tích các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu để đưa ra giải pháp xử lý, tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023. Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu yêu cầu:

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính  với trách nhiệm từng cá nhân, đồng thời là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

2. Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các Phòng rà soát, điều chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa cũng như quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả. Trong đó cần xử lý sớm và dứt điểm vướng mắc trong việc thanh toán trực tuyến.

3. Phòng KHCN-HTQT&MT chủ động làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) để làm rõ cách tính chỉ tiêu tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai tới các Phòng thực hiện.

4. Văn phòng Cục theo dõi, đôn đốc các Phòng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đưa chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính vào báo cáo giao ban hàng tháng; Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm./.

Văn phòng Cục

 

 

 

Quay lại