Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm việc tại Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong ngày 09/8/2022, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc tại Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, tham gia đoàn công tác có lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Cục, phòng QLKCHT Cục.

Cảng vụ I báo cáo đề xuất địa bàn thí điểm giao cho Cảng vụ quản lý luồng tuyến

Đồng chí Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cùng đoàn làm việc với Chi cục khu vực I

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục đã trình bầy Phương án thí điểm giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy trên luồng tuyến đường thủy nội địa. Sau khi nghe phòng Tổ chức cán bộ trình bày Phương án, đại diện lãnh đạo Chi Cục khu vực I, lãnh đạo Cảng Vụ khu vực I đã có những chia sẻ về thuận lợi, khó khăn và những nội dung vướng mắc khi thực hiện Phương án. Buổi làm việc đã diễn ra sôi nổi với những trao đổi thẳng thắng, qua đó giúp cho việc sớm hoàn thiện Phương án để triển khai trong thời gian tới. 

Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng đã có những chỉ đạo và giao phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện Phương án để sớm báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Văn phòng Cục

Quay lại