Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai thí điểm phần mềm cấp phép phương tiện ra vào cảng, bến thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, góp phần công khai, minh bạch hoạt động giao thông thủy tại các cảng, bến thủy nội địa, tháng 10/2015, Cục Đường thủy nội địa đã triển khai thực hiện thí điểm phần mềm cấp phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa tại các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV.

Tổ CNTT, Cục ĐTNĐ Việt Nam

Giao diện phần mềm Cấp phép phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa tại website: http://capphep.viwa.gov.vn/

Từ 25/9 đến 5/10/2015, Cục Đường thủy nội địa đã khảo sát, cài đặt thí điểm phần mềm cấp phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa tại các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, đồng thời tổ chức tập huấn việc sử dụng phần mềm cho lực lượng cảng vụ đường thủy nội địa trung ương và các cảng vụ địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau.

Tại các buổi tập huấn, học viên được nghe ông Hoàng Mạnh Hùng, chuyên gia Công nghệ thông tin của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình bày các nội dung sau:

- Quy trình nghiệp vụ cấp phép phương tiện ra vào cảng bến

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật hồ sơ phương tiện; đăng ký phương tiện vào, rời cảng bến qua cổng thông tin điện tử; cấp phép phương tiện vào, rời cảng; kiểm tra, xử lý vi phạm; tra cứu dữ liệu; thống kê báo cáo.

- Thảo luận các vấn đề đặc thù tại đơn vị, hạ tầng công nghệ thông tin, nghiệp vụ quản lý.

           Các cảng vụ viên tham dự đào tạo phần mềm tại trụ sở Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III

Vệc triển khai phần mềm cấp phép phương tiện ra, vào cảng, bến phục vụ các mục tiêu:

- Hỗ trợ công tác quản lý, cấp phép phương tiện chính xác hiệu quả, dữ liệu được lưu trữ, cập nhật liên tục giúp cho việc tìm kiếm thống kê báo cáo thuận tiện, chính xác hơn.

- Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ phương tiện, theo dõi lịch sử phương tiện vào rời cảng bến, lịch sử vi phạm của phương tiện,

- Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo theo mẫu chung của Cục ĐTNĐ Việt Nam và mẫu báo cáo riêng cho từng đơn vị, thuận tiện cho việc thống kê, truy xuất và sử dụng.

- Việc áp dụng phần mềm trên tất cả các Cảng vụ ĐTNĐ trung ương và địa phương giúp cho dữ liệu phương tiện được liên thông trên cả nước, việc kiểm soát phương tiện thông suốt, việc quản lý cấp phép phương tiện được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Cao Tấn Quân - Giám Đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV phát biểu khai giảng khóa học

Sau thời gian áp dụng thí điểm, phần mềm sẽ được chỉnh sửa, bổ sung và đưa vào áp dụng chính thức tại các đơn vị cảng vụ đường thủy nội địa trên cả nước.

Quay lại