Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa VN giảm bớt đầu mối phòng, ban
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa VN giảm bớt 2 phòng khối cơ quan Cục và 1 đơn vị sự nghiệp.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Cục Đường thủy nội địa VN có nhiều sự đổi mới trong quản lý, điều hành, trong đó có việc xây dựng mô hình văn phòng điện tử (Ảnh: Cuộc họp trực tuyến về ATGT đường thủy toàn quốc do Cục tổ chức ngày 24/9/2015)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mới đây đã ký ban hành Quyết định số 3397/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (sửa đổi Điều 3, Quyết định số 4409/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa VN).

Theo đó, số lượng đầu mối các phòng, ban cơ quan Cục Đường thủy nội địa VN giúp việc Cục trưởng giảm từ 11 đầu mối như hiện nay xuống còn 9 đầu mối; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục giảm từ 3 xuống còn 2 đơn vị.

3 bộ phận được giảm bớt gồm: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa.

Như vậy, khối cơ quan Cục sắp tới sẽ còn các phòng: Kế hoạch – Đầu tư; Tài chính; Quản lý kết cấu hạ tầng; Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường; Tổ chức cán bộ; Quản lý phương tiện và thuyền viên; Vận tải – An toàn giao thông; Pháp chế - Thanh tra; Văn phòng.

Các khối đơn vị khác trực thuộc Cục gồm: các Chi cục Đường thủy nội địa khu vực; các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực; tổ chức sự nghiệp trực thuộc (Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy I; Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy II).

Việc thu gọn đầu mối góp phần tạo hiệu quả hơn trong công tác quản lý Nhà nước của Cục Đường thủy nội địa VN.

Theo Hồng Xiêm (Báo Giao thông)

Quay lại